Vanwege het internationale speelveld waarin FNV Luchtvaart opereert hechten wij grote waarden aan het internationaal georganiseerd zijn. Dit doen wij binnen Europa doormiddel van een lidmaatschap van de ETF en op mondiaal niveau via de ITF. Beide zetten zich in op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op internationaal niveau. Door samenwerking tussen vakbonden kunnen we een vuist maken tegen de problemen in de sector die je vaak ook binnen luchtvaart tegenkomt in andere landen. De concurrentie op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden is een internationaal probleem en vraagt om een internationale oplossing. Vooral ook om het speelveld gelijk te krijgen en te houden om ook de internationale concurrentie op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden uit te bannen.

ITF: https://www.itfglobal.org/en

ETF: https://www.etf-europe.org/index.cfm