De Ondernemingsraad (OR) is het hoogste orgaan van het ondernemingsraadbestel. Hij bestaat uit 25 gekozen leden en hun plaatsvervangers. De ondernemingsraad behandelt KLM-brede zaken en zaken van strategisch belang. Met andere woorden, zaken die alle KLM-medewerkers (kunnen) raken.

Voorbeelden daarvan zijn grote investeringen zoals vlootvervanging, KLM-beleid, zoals re-integratie, of grote organisatiewijzigingen, zoals HPO. Momenteel ligt alle nadruk op de totstandkoming van het herstructureringsplan.

Onderdeel van de Ondernemingsraad zijn de Ondernemingsraadcommissies en -werkgroepen. Zij hebben een voorbereidende functie en hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. De ondernemingsraad heeft op 31 mei 2022, tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling, een nieuw OR bestuur gekozen.