Vakbond

Een vakbond is een groep werknemers die zich verenigt. Samen zorgen zij ervoor dat de werkgever niet de enige is die de “macht” heeft op de werkvloer. Als je uitzoomt, is de “vakbond” dus het totaal aan mensen die lid zijn van zo’n verenging. De vakbond bestaat in feite uit twee onderdelen. Aan de ene kant dus de vereniging van leden, aan de andere kant de ‘werkorganisatie’. Dit zijn betaalde krachten, die werken om de leden te ondersteunen bij hun vragen. Denk aan cao-onderhandelingen, belangenbehartiging in Den Haag, het bieden van juridische hulp en het voeren van campagnes voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werknemers. Om dat werk te laten uitvoeren betalen de leden iedere maand geld (contributie). In de volksmond heten zowel de vereniging en de werkorganisatie ‘de vakbond’. 

De FNV is de grootste vakbond van Nederland. Vroeger bestonden allerlei aparte bonden (bijvoorbeeld de Bouwbond of de Ambtenarenbond) maar in 2015 is een groot deel van deze bonden gefuseerd tot één grote bond en gingen zij gezamenlijk verder onder de naam FNV.

Medezeggenschapsraad

Binnen de KLM hebben we een zeer uitgebreide medezeggenschapsorganisatie. Naast de centrale ondernemingsraad hebben we twee divisieraden (1 bij E&M en 1 bij Ground Services). Buiten deze divisieraden hebben we nog tal van Groepscommissies die zich lokaal inzetten op het gebied van medezeggenschap. Maar wat is nu medezeggenschap en wat is het doel van medezeggenschap? Medezeggenschap is een vertegenwoordiging van in de onderneming werkzame personen en heeft als doel het hebben van een “gezonde organisatie met tevreden werknemers”. De medezeggenschap kijkt en beoordeeld hoe een bedrijf functioneert vanuit een werknemers perspectief.

Bestuur

Het bestuur van FNV KLM grond bestaat uit leden van FNV van het grondpersoneel van KLM. Het doel van het bestuur is om sturing te geven aan het FNV-vakbondswerk in de breedste zin binnen KLM en daar buiten, in de luchtvaartsector. Hierbij moet je denken aan het plannen en organiseren van cao-trajecten en het organiseren van werknemers binnen luchtvaart om sector brede onderwerpen op te pakken.

Bekijk hieronder onze organogram. Klik erop om deze te vergroten.