Algemeen

Wat is een vakbond?
Een vakbond is een groep werknemers die zich verenigt. Samen zorgen zij er voor dat de werkgever niet de enige is die ‘macht’ heeft op de werkvloer. Als je uitzoomt, is ‘de vakbond’ dus het totaal aan mensen die lid zijn van zo’n vereniging.
Waarom is een vakbond nodig?
Alle zaken waar iedereen in ons land aan gewend is zoals bijvoorbeeld vakantie, ook salaris blijven krijgen als je ziek bent, een tweedaags weekend en een werkweek van maximaal 40 uur, zijn door de (leden van de) vakbonden bevochten. Daar is veel strijd (acties en stakingen) aan vooraf gegaan. Alles waar we nu zo gewend aan zijn, is dus niet komen aanwaaien. En met iedere nieuwe regering, is het ook weer spannend of er nieuwe plannen worden gemaakt om die zaken weer af te nemen. De vakbond zit er bovenop om die rechten te beschermen. Maar een bond is maar zo sterk als het aantal leden en daarom is het goed als er veel mensen lid zijn van een vakbond.
Waarom moet ik lid worden van de vakbond?
Wanneer minder mensen zich verenigen (de vakbond heeft minder leden dan voorheen) beginnen dingen te ‘schuiven’. Er is een directe link tussen de macht van de vakbond en de arbeidsomstandigheden in een land. Minder mensen in een vakbond = minder macht. Werkgevers krijgen dan te veel macht en te veel zeggenschap, op werkvloeren en landelijk. Zo simpel is dat. 
Ik erger mij aan mijn onhygiënische werkplek. Kan ik terecht bij de vakbond?
Zeker weten. Dit zijn exact het soort zaken waar de vakbond zich voor inzet. Onder veilig werken wordt ook verstaan dat de werkplek hygiënisch en schoon is. Als dat niet het geval is zorgen wij er samen voor dat daar verandering in komt.

Organisatie

Waar is het bestuur gevestigd?
Het bestuur is niet op een vaste plek gevestigd, maar altijd te vinden op de werkvloer. In de vakbondshuizen komt het bestuur vaak samen voor overleg, voornamelijk in het vakbondshuis in Amsterdam.

Lidmaatschap

Hoe word ik lid?
Lid worden is gemakkelijk online te regelen ga naar fnv.nl/lidworden en regel het direct!

Wat kost een lidmaatschap?
Het lidmaatschap van de FNV kost €17,75 per maand. Als jongere, student, gepensioneerde of werknemer met een (tijdelijk) lager inkomen, betaal je 25% tot 50% minder. Als FNV doen we graag iets extra’s in deze moeilijke tijden. Als nieuw lid betaal je nu €25* totaal voor de eerste 6 maanden.

* Dit betreft een actietarief van €25. Dit bedrag wordt in 1 keer afgeschreven van je rekening.

Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen:

  • Ben je jonger dan 23 jaar of studeer je voltijd (BOL)? Dan betaal je €2,08 per maand.

Doe jij deeltijd BBL? Dan geldt het volgende:

  • Voor inkomsten minder dan €878,10 is de contributie €8,88 per maand (1e 6 maanden 25 euro)
  • Voor inkomsten tussen €878,10 en €1756,20 is de contributie €13,32 per maand (1e 6 maanden 25 euro)
  • Voor inkomsten van €1756,20 of meer is de contributie €17,75per maand (1e 6 maanden 25 euro)

Aan het einde van het jaar kan je via mijnFNV de jaaropgave van je FNV lidmaatschap downloaden, je handtekening eronder zetten en indienen via de cafetariaregeling. Je krijgt dan ongeveer 40% terug van je betaalde contributie. Ben je uitzendkracht, dan kan je de jaaropgaven FNV indienen bij je uitzendbureau.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?
Als FNV-lid sta je niet alleen. Alle leden samen, maken de vakbond. Wij komen op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Zo helpen wij je in alle fases van jouw loopbaan; van bijbaan tot aan je pensioen en verder. Ook wanneer je (tijdelijk) niet werkt. En er zijn nog meer voordelen van lidmaatschap. Ontdek ze op deze pagina.

Ik heb een kostenpost erbij, welk voordeel heb ik?
Dat klopt, maar daarmee zet je je indirect wel in voor eerlijkere arbeidsvoorwaarden. Alle voordelen van het lidmaatschap vind je op onze lidmaatschap pagina.

Cafetariaregeling: vakbondscontributie terug via KLM

Wil jij profiteren van een gedeeltelijke teruggave van je vakbondscontributie? Dat kan! In de cao heeft FNV KLM Grond met KLM een voordelige fiscale regeling afgesproken, dit maakt een FNV KLM Grond lidmaatschap nog interessanter! Het is heel eenvoudig, lees hieronder hoe jij geld terug kan krijgen. Let op: dien je aanvraag bij KLM in voor 15 november 2023, 17.00 uur Nederlandse tijd!

Vakbondscontributie

Met KLM is afgesproken dat werknemers in één keer een deel van de betaalde vakbondscontributie van één jaar terug kunnen krijgen. Via de cafetariaregeling wordt het bruto loon verlaagd, waardoor je geen belasting afdraagt over de door jou betaalde vakbondscontributie in 2023.

Resterende vervoersvergoeding

Ook is in de cao vastgelegd dat reiskosten voor woon-werkverkeer gunstig kunnen worden uitgeruild. KLM betaalt een belastingvrije vervoersvergoeding van € 0,19 per kilometer met een maximum van 50 kilometer. Fiscaal mag een bedrijf € 0,21 cent vergoeden met een maximum van 250 kilometer. Het verschil hier tussen kun je ook uitruilen via de cafetariaregeling.

Hoe kan ik geld terugkrijgen?

Stap 1

Meld je eerst bij KLM aan voor deelname aan de cafetariaregeling via Carina. Nadat je bent ingelogd op de gebruikelijke manier, kun je je in het KLM aanvraagsysteem Carina voor zowel Vakbondscontributie als voor Resterende vervoersvergoeding aanmelden. Kies hierbij voor Jaarlijks/1x per jaar in december. 

Je ontvangt twee bevestigingsmails van KLM, één voor je aanmelding vakbondscontributie en één voor de resterende vervoersvergoeding.

Stap 2

Download de jaaropgave vakbondscontributie 2023 via MijnFNV

Je lidmaatschapsnummer staat op je ledenpas en in je bank app bij de afschrijving van de maandelijkse contributie. Ondervind je problemen bij het downloaden, neem dan contact op met FNV landelijk.

Stap 3

Stuur de digitale jaaropgave vakbondscontributie vanuit je klm e-mail account naar KLM via vbc@klm.com. Vermeld als onderwerp van deze e-mail je personeelsnummer. Een handtekening op de jaaropgave is niet nodig. 

Je ontvangt na verzending een bevestigingsmail van KLM

Door gebruik te maken van de cafetariaregeling wordt je bruto jaarsalaris 2023 iets lager dan wanneer je hier geen gebruik van zou maken. Met vragen over jouw persoonlijke situatie bij gebruik van de cafetariaregeling, mail met het KLM HR Support Center: hrssc@klm.com.

Laat geen geld liggen en dien je aanvraag in vóór 15 november 2023, 17.00 uur Nederlandse tijd bij KLM!

Redactie FNV KLM Grond

CAO

Wat is een CAO?
Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties. Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en werknemer met elkaar sluiten.
Wie zijn de deelnemers aan de CAO onderhandelingstafel?
Een cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).
Hoe kan ik als lid invloed hebben op mijn CAO?
Een cao is een afspraak tussen werknemers en werkgevers. Een cao wordt afgesloten door vakbonden en de werkgever of werkgeversorganisaties. Als je lid bent van een vakbond heb je invloed op het cao-overleg. Voorafgaand aan het cao-overleg bespreekt een vakbond met zijn leden de gewenste voorstellen voor een nieuwe cao.
cao 2023 vraag: Hoe kom je aan 13,7 % gemiddelde loonsverhoging?

De loonsverhoging voor de looptijd van deze cao bestaat uit 3 (mogelijk 4) verhogingen.

Op 1 september 2023 stijgen alle lonen structureel met €135,-.

Op 1 oktober 2023 verhogen we alle lonen met 6%.

Op 1 juli 2024 verhogen we alle lonen met 3%.

(Is de inflatie over 2024 hoger dan 3% dan verhogen we de lonen op 1 januari 2025 nog eens met maximaal 2%. )

Omdat we de lonen ook met een bedrag in euro’s verhogen stijgen de lagere inkomens iets harder dan de hoge. Daardoor krijgen we verschillende percentages. Wanneer je de loonsverhogingen van alle OSG en MSG schalen bij elkaar optelt en het gemiddelde berekent kom je uit op 13,7%. In deze tabel kun je zien wat de loonsverhoging betekent voor jouw salarisschaal.

cao 2023 vraag: Is de €135 eenmalig?
Nee, de €135,- is structureel. Bij een akkoord krijg je dus vanaf 1 september €135,- extra per maand.
cao 2023 vraag: Waarom krijgen we de loonsverhoging niet per 1 maart 2023?

Op 1 maart 2023 heeft iedereen bij KLM een loonsverhoging van 2% ontvangen. De eerstvolgende loonsverhoging zou dus per 1 april in kunnen gaan. Dat was ook onze eis.

KLM is een beursgenoteerd bedrijf. Voor aandeelhouders, investeerders en kredietverstrekkers moet het bedrijf hun financiële verwachtingen presenteren. Door de loonsverhoging met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 april zou KLM die verwachtingen ook met terugwerkende kracht moeten aanpassen. Daarmee verliest het bedrijf geloofwaardigheid en wordt het in de toekomst vele malen moeilijker om aan geld te komen.

We hebben KLM gevraagd om toch een bod te doen per 1 april en dat lag veel lager dan het uiteindelijke loonbod per 1 oktober. KLM’ers zijn richting de toekomst dus veel beter af met een loonsverhoging in oktober. Om de pijn voor de periode zonder loonsverhoging (april -augustus) enigszins te verzachten komt er een eenmalige uitkering van €500,-.

cao 2023 vraag: Is de 80-90-100 ook voor mensen die nu al deeltijd werken?
De regeling is ook bedoeld voor KLM’ers die nu al deeltijd werken. Dan kom je tot onderstaande verdeling:

Voor KLM’ers die al in de bestaande 80-80-100 voorafgaand aan pensioen regeling zaten geldt dat ze vrijwillig mogen overstappen naar de verbeterde regeling. Ook mag je de 80-90-100 straks aan laten sluiten op een eventueel vroegpensioen.

Roosters

Ik heb problemen met mijn rooster. Kan ik terecht bij de vakbond?
In eerste instantie kun je altijd terecht bij de medezeggenschap (jouw Groepscommissie of Divisieraad). Mocht je niet uitkomen, dan kun je altijd terecht bij de vakbond.
Waarom zijn roosterwijzigingen zo beschermd door de wet?
Roosterwijzigingen hebben namelijk direct invloed op het (sociale) leven van de werknemers.
Waarom zijn roosters instemming plichtig?
Vastgesteld in 1950: de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet die als doel heeft om de medezeggenschap voor werknemers, werkzaam in overheidsinstellingen en grote ondernemingen, te regelen. In artikel 27 van de WOR is vastgelegd voor welke besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling een ondernemer of bestuur toestemming moet vragen aan de OR (In veel gevallen bij de KLM is het de Groepscommissie). Een aantal voorbeelden van zulke regelingen zijn bijvoorbeeld regelingen op het gebied van personeelsbeoordelingen of werkoverleg, maar ook vakantieregelingen en arbeids- en rusttijden. Roosters vallen onder het laatste punt. (bron: https://dehora.nl/blog/roostergerelateerde-or-instemmingsverzoeken-hoe-zit-het-nou-echt/)
Waar dient een rooster bij de KLM aan te voldoen?
De vakbonden en de KLM hebben samen een roosterconvenant opgesteld waar een rooster aan moet voldoen. Dit convenant vindt U hier Roosterconvenant KLM.
Kan de KLM zomaar een rooster wijzigen?
Nee, dat kan niet zomaar. In sommige gevallen (vermeld in bijlage 3D van de cao) kan de KLM een kleine wijziging in het rooster doen. Dit dient wel in overleg met de OR te geschieden.

Re-integratie

Hoe kom ik in contact met een re-integrate consulent?
Via het contactformulier op deze site kun je een aanvraag indienen voor een re-integratieconsult. Wij zorgen dan dat een re-integratieconsulent contact met je opneemt.
Ik heb problemen bij mijn re-integratie. Kan ik terecht bij de vakbond?
Ja, via het contactformulier op deze site kun je een aanvraag indienen voor een re-integratieconsulent. Deze kan je begeleiden tijdens je re-integratie.

Juridische hulp

Heb ik recht op juridische hulp bij ontslag?
Zeker heb je bij ons juridische hulp! Soms loopt het even niet lekker op je werk. Je werkgever houdt zich niet aan de cao-afspraken of je wilt korter werken, maar je komt er met je baas niet uit. Je hebt problemen met je uitkering of er dreigt ontslag. Bij conflicten kun je als lid van de FNV bij onze specialisten terecht voor juridische ondersteuning. Ook steunen we je als er verdere juridische stappen nodig zijn. Onze juristen weten veel over arbeidsrecht, pensioenen, beroepsziekten, letselschade, incassotrajecten en sociale zekerheid. Zo sta je er niet alleen voor.
Hoe hoog is de stakinguitkering?
Als je als FNV-lid meedoet aan een georganiseerde staking, krijg je een stakingsuitkering. Dat is een financiële vergoeding uit de stakingskas als je werkgever je loon niet doorbetaalt.

De uitkering is gebaseerd op een normbedrag dat elk half jaar wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2023 is het normbedrag €81,93. De stakingsuitkering is:

  • Voor de eerste 5 dagen 85% van het normbedrag: €70 netto per dag.
  • Vanaf dag 6 en verder 115% van het normbedrag: €94 netto per dag. 

Houd er rekening mee dat je minder stakingsuitkering krijgt, als je minder uren per dag werkt, bijvoorbeeld bij een parttime-contract.
Klik hier voor meer info.

Pensioen

Kom ik in aanmerking om eerder te stoppen met werken?
Vakbonden en werkgeversorganisaties bepalen samen welke werknemers in aanmerking komen om eerder te stoppen met werken. En wie in aanmerking komt voor een zogeheten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De overheid bepaalt niet wat zwaar werk is. Zwaar werk is voor iedereen anders.

Als je zwaar werk hebt, kom je alleen in aanmerking voor een RVU als daarover afspraken zijn gemaakt. Die moeten staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een algemeen verbindend voorschrift (AVV) van uw bedrijfstak. Of je maakt deze met jouw werkgever. Je kan dat navragen bij uw werkgever of opzoeken in uw cao of AAV