KLM (Grond): ultrafijnstof

Afgelopen week publiceerde KLM een nieuwsbericht over ultrafijnstof en de luchtkwaliteit op Schiphol. Daarin schetst KLM wat ons betreft een onvolledig beeld.

Het bericht begon met de zin: ‘Geen enkele baan mag een slechte gezondheid veroorzaken’. Dat is een goed begin, maar daarna komt KLM met een ietwat problematische stelling: ‘Op dit moment zijn er geen wereldwijde inzichten over de gezondheidseffecten die op kunnen treden door blootstelling aan ultrafijnstof….’.Volgens ons is deze stelling onjuist en zijn deze inzichten er wel degelijk. KLM heeft, net als alle werkgevers op de luchthaven, de verplichting om jullie gezondheid te bewaken. Dat is een ingewikkeld en technisch verhaal, maar in deze nieuwsbrief proberen we jullie daarin mee te nemen.

Gezondheidsraad over ultrafijnstof

Het aantal wetenschappelijke studies dat concludeert dat ultrafijnstof een negatieve impact heeft op je gezondheid stapelt zich op. Zo concludeert de Gezondheidsraad in 2021 bijvoorbeeld: ‘Op basis van de huidige kennis concludeert de commissie dat er aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan UFP (Ultrafijnstof, red.) het risico op hart- en vaataandoeningen vergroot. Ook zijn er aanwijzingen voor een verhoogde kans op het ontstaan van luchtwegaandoeningen en voor een negatieve invloed op de groei van de foetus’. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om maatregelen te nemen en de afstand tot de bron van uitstoot van ultrafijnstof (bijv. vliegtuigmotoren) te vergroten. Het is daarom wonderbaarlijk dat KLM deze informatie naast zich neer lijkt te leggen en zegt te willen wachten op resultaten van verder wetenschappelijk onderzoek.   

Wettelijke verplichtingen

Werkgevers hebben de verplichting om maatregelen te nemen om de gezondheid van de werknemers te beschermen. KLM neemt op allerlei gebieden voldoende maatregelen, maar als het op ultrafijnstof en andere gevaarlijke stoffen aankomt voldoen ze nog niet aan alle verplichtingen.

Om te voorkomen dat er risico’s met jullie gezondheid worden genomen, moeten werkgevers ook vastleggen wat de maximum toelaatbare blootstelling aan een gevaarlijke stof is. De werkgevers zeggen nu dat er geen publieke grenswaarde is voor ultrafijnstof en dat ze daardoor nog niets kunnen doen, maar als er geen publieke grenswaarde is dan zijn de werkgevers verplicht bij gevaarlijke stoffen zelf een private grenswaarde op te stellen.

De ambtenaren van Rijkswaterstaat worden bijvoorbeeld beschermd door een private grenswaarde van maximaal 50.000 deeltjes per cm3, terwijl Schipholwerkers op het platform in concentraties van 270.000 deeltjes per cm3 werkzaam zijn, aldus TNO. En tijdens jetblast situaties loopt het helemaal uit de hand, met miljoenen deeltjes per cm3.

De werkgevers moeten niet wegkijken omdat de overheid nog geen maximum heeft aangegeven. Zij kunnen zelf (private) grenswaarden opstellen en naleven. Zo’n grenswaarde moet zo laag zijn dat er geen gezondheidsschade kan ontstaan bij werknemers.

Veilig en gezond werken

FNV Luchtvaart wil dat iedereen op Schiphol veilig en gezond kan werken. Daarom hebben we de werkgevers gevraagd de verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) op te stellen met daarin een (private) grenswaarde voor alle gevaarlijke stoffen. Ook hebben we een verzoek tot handhaving neergelegd bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tot slot hebben wij de werkgevers dringend en dwingend verzocht direct maatregelen te nemen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ultrafijnstof te verlagen.

De leden van FNV Schiphol hebben dit onderwerp op de kaart gezet, de politiek en de media kijken mee, zoals jullie afgelopen week weer via Zembla hebben gezien. De werkgevers op Schiphol lijken in beweging te komen, maar wij moeten er samen voor zorgen dat ze scherp blijven en zo snel mogelijk voor gezonde werkomstandigheden gaan zorgen.

Maandag 7 maart organiseert FNV Schiphol een informatiebijeenkomst over ultrafijnstof.

Tijdstip eerste bijeenkomst: 10.00 uur

Tijdstip tweede bijeenkomst: 15.00 uur

Je kunt je via deze link aanmelden. Dan krijg je op de dag van de meetings een Teams link toegestuurd. Beide bijeenkomsten zijn inhoudelijk gelijk.

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 3 maart 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen