Uitgestelde loonsverhoging 2 x 2,5% uitbetaald bij KLM Grond

Tijdens een last-minute ingelast overleg heeft KLM de vakbonden gisterenmiddag geïnformeerd dat de twee loonsverhogingen uit ons vorige cao met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 worden uitgekeerd. Deze loonsverhogingen zouden eerder uitgekeerd worden in augustus 2020 en augustus 2021, maar zijn uitgesteld in het kader van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Koopkracht

FNV Luchtvaart is blij dat deze stap nu is gezet. Het uitkeren van de uitgestelde loonsverhoging van 2 x 2,5% was één van onze eisen die te lezen is in onze voorstellenbrief. Nu kunnen we de onderhandelingen over een nieuwe cao vervolgen zonder openstaande rekening uit het verleden.

KLM geeft aan dat de achtergebleven koopkrachtontwikkeling van de medewerkers de voornaamste reden is achter het besluit om de loonsverhogingen nu uit te keren, maar dit kan niet los gezien worden van het kort geding met collega-vakbond VNV dat vandaag dient.

Desondanks is het goed om te zien dat KLM erkent dat er grote koopkrachtproblemen zijn en dat hiermee een eerste stap gezet wordt richting herstel. Bovendien is het positief dat we een gang naar de rechter hebben vermeden die alleen maar verliezers op had geleverd.

Kleine kanttekening bij het uitkeren van de 2 x 2,5% is dat het grondpersoneel met een beneden modaal salaris al een deel heeft ontvangen van de loonsverhoging.

Cao-onderhandelingen

Eerder schreven we dat het cao-proces nog nooit zo ingewikkeld is geweest als nu. Een uitgestelde loonsverhoging die wordt doorgevoerd midden in lopende cao-onderhandelingen maakt het er niet simpeler op, maar één ding blijft hetzelfde: Wij willen voor de zomer een cao waarin koopkracht en werkdruk aangepakt worden. Op koopkracht hebben we nu een eerste voorzichtige stap gezet. Voor het overige is er nog veel werk aan de winkel. Maandag 23 mei horen we de voorstellen van KLM.

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 18 mei 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen