FNV, CNV en Schiphol bereiken akkoord

FNV, CNV en Schiphol hebben een sociaal akkoord bereikt voor de luchthaven. Over de afgelopen drukke meivakantie en de zomervakantie krijgen de medewerkers €5,25 bruto per uur extra. Daar bovenop komt vanaf 1 september 2022 een zogenaamde ‘Schiphol arbeidsmarkttoeslag’ van € 1,40 bruto per uur. Deze toeslag loopt tot 1 september 2023.

De afspraken gelden voor medewerkers die op de luchthaven werken in de beveiliging, schoonmaak, afhandeling en het besloten busvervoer. FNV legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan de leden. Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol: ‘Dit is een mooi akkoord. De mensen op Schiphol krijgen een substantiële bonus voor de hoge werkdruk van de afgelopen periode en de komende zomer. En ook verbeteren de arbeidsomstandigheden. Werken op Schiphol wordt een stuk aantrekkelijker. De Schiphol Group moet nu hard aan de bak om de afspraken ook echt in de praktijk voor elkaar te krijgen.’

Arbeidsvoorwaarden verbeterd

Naast meer geld, worden ook andere arbeidsvoorwaarden verbeterd. Zo is afgesproken dat werken op Schiphol de mensen niks mag kosten. Woon-werkverkeer wordt 100% vergoed (op ov-basis), mensen kunnen een gratis parkeerplaats krijgen en ze hoeven niet meer te betalen voor koffie of thee. Ook worden de rust- en doucheruimtes gecontroleerd en waar nodig in orde gemaakt. Verder komt er standaard afhandelmateriaal, zoals bagagekarretjes, zodat medewerkers niet meer op zoek hoeven naar materiaal van het bedrijf waar voor ze werken.

Toekomst

Voor de toekomst hebben de partijen ook diverse afspraken gemaakt. Vanaf 2023 komt er het recht op verlof van 10 dagen aaneengesloten. Verder krijgen stagiaires op Schiphol een ervaren medewerker als begeleiding en de erkenning dat ze op Schiphol zijn om te leren en dus niet als goedkope werknemer ingezet mogen worden. Ook krijgen de vakbonden betere toegang tot medewerkers op de luchthaven, onder andere door het hebben van een eigen ruimte. Voor het einde van het jaar komt er daarnaast een ‘sociaal dialoogtafel’ waarin medewerkers structureel hun verhaal kwijt kunnen over de sociale thema’s op de luchthaven. 

Sociale dialoog

Tot slot komt er een sociale standard waarin Schiphol, in samenspraak met FNV en CNV, beschrijft op welke wijze de luchthaven invulling geeft aan maatschappelijk en sociaal verantwoord opdrachtgeverschap. Dat begint met het maken van de juiste afspraken met de opdrachtnemer en het stellen van de juiste eisen. Een van de eisen is dat bij een nieuwe aanbesteding het nieuwe bedrijf de bestaande voorwaarden en afspraken van het huidige personeel overnemen. Verder gaat de sociale standaard ook over de verantwoordelijkheid van Schiphol om als opdrachtgever te zorgen dat de opdrachtnemer de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk naleeft. 

Drukte

De afspraken tussen Schiphol en de bonden lopen van 1 juni 2022 tot 1 september 2023. Aanleiding voor het sociaal akkoord is de grote drukte op Schiphol tijdens de meivakantie en de verwachte drukte deze zomer. In het akkoord zijn ook afspraken vastgelegd over onderwerpen die al langer op de agenda stonden van zowel de vakbonden als Schiphol. 

Kwaliteit en versnelling

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group:  ‘Dit is een heel belangrijk akkoord om het werk op onze luchthaven nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden. Ik ben zeer blij dat we dit akkoord samen met de vakbonden hebben bereikt. Een belangrijke actielijn van ons Actieplan Zomer 2022 wordt hiermee ingevuld. Dit akkoord past bij de strategie van Schiphol waarin kwaliteit leidend is. De gemaakte afspraken versnellen onze eerder ingezette koers. Het helpt Schiphol bij de zomer. Medewerkers in de terminal zetten zich elke dag keihard in voor de reizigers.  Dat is hen de afgelopen periode niet makkelijk gemaakt en het is zeer terecht dat we hen voor al dat harde werk extra belonen.’

Historisch akkoord

Erik Honkoop, onderhandelaar van CNV Vakmensen: ‘Er ligt een uitgebreid pakket voor grote groepen werknemers op Schiphol. In dat opzicht is het een historisch akkoord. Werknemers krijgen een Schiphol Arbeidsmarkttoeslag én een zomertoeslag voor de drukste periodes. Op de piekmomenten kunnen de beveiligers ook rekenen op de marechaussee, om alles in goede banen te leiden. De drukte is niet van de ene op de andere dag opgelost, maar dit geeft wel lucht en perspectief. Werken op Schiphol moet weer leuker worden. Met dit akkoord zetten we met elkaar een grote stap in de goede richting.’

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 1 juni 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen