Cao update ronde 4

Woensdag 8 juni is tot laat in de avond onderhandeld over de nieuwe cao voor het KLM Grondpersoneel. Het was een zeer moeizaam overleg, met als enige uitkomst dat alle partijen hun kaarten op tafel hebben gelegd. FNV heeft aan tafel gezeten met de intentie om tot een resultaat te komen, maar dat bleek niet haalbaar. Op donderdag 16 juni staan nu nieuwe onderhandelingen gepland, dat wordt een overleg onder hoge druk.

Ingewikkeld

De cao-onderhandelingen bij KLM Grond lijken ingewikkelder dan ooit te zijn. Er is continu onrust op Schiphol en aan verschillende tafels worden overleggen gevoerd waarvan de uitkomst grote invloed heeft op het KLM personeel.

Er is ook beweging rondom een aantal van onze cao-voorstellen. KLM nam enkele weken geleden een voorschot op de uitkomst van de cao-onderhandelingen door de uitgestelde loonsverhoging van 2 x 2,5% uit te betalen. Recent kwam daar de aankondiging bij dat meerwerk en extra werk tijdelijk gecompenseerd gaat worden in MV in plaats van KV. Ook in het sociaal akkoord met de Schiphol Group staan afspraken die raakvlakken hebben met onze voorstellen over werkdruk.

Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen, maar het maakt de onderhandelingen niet per se makkelijker.

Sociaal akkoord Schiphol

FNV Luchtvaart heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten met de Schiphol Group. Op tafel lagen de eisen van FNV-leden die operationeel werk doen in de grondoperatie op Schiphol, waar de werkdruk en tekorten hoog zijn. Het is een historisch akkoord dat ons ook bij KLM veel gaat opleveren, nu en in de toekomst.

De afspraak over de zomertoeslag kan voor scheve ogen zorgen bij de collega’s voor wie deze afspraak niet geldt, dat snappen we heel goed. Voor die collega’s is het daarom extra belangrijk om in ons eigen cao goede afspraken te maken over koopkracht en werkdruk. Uiteindelijk moet iedereen erop vooruit gaan.

Nieuwe ronde

Donderdag 16 juni gaan we verder onderhandelen. Alles wat gisteren op tafel lag, kan dan weer anders zijn. Daarom kiezen we er nu voor om niet te lang stil te staan bij de inhoud. Jullie kennen onze inzet, wij proberen grote stappen te zetten op het gebied van koopkracht en werkdruk. KLM is voorlopig nog erg conservatief in hun voorstellen en kiest voor veel tijdelijke oplossingen. Wij willen structurele verbeteringen en gaan voor de beste afspraken.

Dat lukt alleen met jullie steun. Alles wat we als vakbond bereiken, bereiken we samen. Samen staan we sterk en hoe sterker we staan hoe groter de kans op een goed cao-resultaat. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk collega’s lid worden van de vakbond. We groeien het snelst als collega’s elkaar lid maken. Wanneer jij een nieuw lid werft, krijg je als dank 10 euro van de FNV. Kijk hier voor tips en meer informatie. 

We houden jullie de komende tijd uiteraard op de hoogte. Bij vragen kun je ons altijd bereiken via luchtvaart@fnv.nl.

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 9 juni 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen