FNV Luchtvaart stopt met de onderhandelingen

Nieuwsbrief – 16 augustus 2023

Na vele frustrerende overleggen hebben we vandaag een laatste poging gedaan om een nieuwe cao voor het KLM grondpersoneel af te sluiten. Helaas zonder resultaat. Ondanks de inspanningen van alle partijen zijn de verschillen tussen de wensen van FNV Luchtvaart en KLM simpelweg te groot. FNV Luchtvaart heeft KLM laten weten dat wij uitonderhandeld zijn.

Geduld niet beloond

De cao voor KLM grondpersoneel is verlopen sinds maart van dit jaar, dat betekent dat jullie al bijna een half jaar geen actuele cao hebben. We krijgen al maanden vragen waarom het zo lang moet duren en signalen dat jullie geduld op is. Dat hebben we KLM ook duidelijk proberen te maken. We hebben inmiddels, in verschillende samenstellingen en met verschillende onderwerpen, meer dan 15 keer overleg gevoerd met de intentie om uiteindelijk tot een goede cao te komen, maar vandaag moeten we concluderen dat de verschillen te groot zijn en jullie geduld helaas niet beloond wordt.

Laatste bod KLM

Het laatste bod dat KLM op tafel heeft gelegd geeft ons geen vertrouwen dat we tot een akkoord kunnen komen. De verschillen zijn te groot. Hieronder een greep uit de belangrijkste tegenstellingen, een volledige toelichting volgt bij de ledenbijeenkomsten:

  • Loon: KLM beweegt niet veel en biedt nog steeds 4% in 2023 en 3,5% voor 2024. Nieuw is de belofte dat KLM tot een maximum van 1,5% extra wil compenseren als de inflatie in 2024 hoger is dan het loonbod van 3,5%. FNV Luchtvaart eist koopkrachtbehoud, daar kom je met het KLM voorstel voor 2023 bij lange na niet in de buurt.
  • Zwaar werk: KLM wil de bonden inzicht geven in de planning en een overzicht geven van de maatregelen die genomen worden bij onderbezetting, maar KLM wil de regie niet loslaten. In de praktijk betekent dit, dat er gewoon doorgewerkt wordt in onderbezette teams onder de huidige werkdruk. Voor FNV Luchtvaart is dit onacceptabel.
  • Vroegpensioen: KLM geeft invulling aan de afspraken uit de vorige cao door de deeltijdpensioen (80-90-100) regeling opnieuw aan te bieden. Dat combineert het bedrijf met een verlenging van de bestaande Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). FNV Luchtvaart had juist gevraagd om een verbetering van de RVU omdat deze vroegpensioenregeling voor veel KLM’ers veel te mager is om gebruik van te kunnen maken.
  • KLM heeft bewogen op onze voorstellen om de collega’s met tijdelijke contracten van vijf jaar in vaste dienst te nemen, maar in de plannen van KLM wordt de komende jaren nog steeds afscheid genomen van een groot aantal collega’s met contracten voor bepaalde tijd. FNV Luchtvaart wil nog steeds dat structureel werk beloond wordt met een contract voor onbepaalde tijd.
  • KLM blijft op zoek naar verslechteringen voor het grondpersoneel die waarde voor het bedrijf opleveren. Voor ons past dat niet bij de huidige situatie op de grond, er moet juist geïnvesteerd worden.

Ledenbijeenkomst

FNV Luchtvaart en CNV hebben nog een uiterste poging gedaan om een verbetering te krijgen op het laatste loonbod van KLM.  Zonder succes. De overige bonden hadden toen de tafel al verlaten en zien voldoende aanknopingspunten om door te praten met KLM.

De onderhandelingsdelegatie van FNV Luchtvaart ziet geen mogelijkheden om aan tafel tot een akkoord te komen dat past bij onze inzet. Wij zullen op andere manieren de druk moeten opvoeren, maar daarover hebben onze leden altijd het laatste woord.

Op donderdag 24 augustus organiseren wij ledenbijeenkomsten waarbij we jullie meenemen in de onderhandelingen en zullen vragen te stemmen over de vervolgstappen. De uitnodiging volgt zo snel mogelijk.

Investeren

Wij zijn teleurgesteld dat we na lange en intensieve onderhandelingen met lege handen staan. De problemen op de grond zijn groot; de EPS score (medewerkers tevredenheid) bungelt rond het vriespunt, het ziekteverzuim is enorm, de arbeidsinspectie komt geregeld langs en de arbeidsmarkt is ontzettend krap. Dit leidt tot tekorten waardoor KLM minder kan verdienen. Bovendien is de inflatie torenhoog waardoor steeds meer van jullie collega’s moeite hebben om alle rekeningen te betalen. Kortom, de grondoperatie is niet op orde. Het verbaast ons dat KLM niet lijkt te willen investeren in de oplossingen.

De komende dagen volgt de uitnodiging voor de ledenvergaderingen. Ga het gesprek aan met je collega’s en zorg dat jullie massaal aanwezig zijn op 24 augustus. Het KLM grondpersoneel verdient beter.

Bekijk hier het filmpje over het cao-overleg van vandaag

Met vriendelijke groet,

Mede namens de kaderleden

Frans Bonito, Nicole van Unen en Gerben de Jong,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen