ONDERHANDELINGSRESULTAAT DOOR STAKINGSDREIGING VAN 7,5 NAAR 13,7

Nieuwsbrief – 15 september 2023

Na bijna zes maanden onderhandelen ligt er een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao KLM Grondpersoneel. We stopten de onderhandelingen toen er 7,5% op tafel lag. Dankzij jullie enorme actiebereidheid ligt er nu een gemiddelde loonstijging van 13,7% voor. Met dit onderhandelingsresultaat hebben wij veel punten binnen weten te slepen en investeert KLM flink in de toekomst van het grondpersoneel. We vinden dit resultaat een reden om acties op te schorten tot jij en je collega’s je erover uit hebben gesproken. Dit resultaat ligt er door de actiedruk van FNV-leden en die bepalen nu ook: schrijf ook je collega in bij onze sterke vakbond.

RESULTAAT

We hebben een looptijd voor de nieuwe cao afgesproken van 24 maanden. Van 2 maart 2023 t/m 1 maart 2025.

LOON

Gemiddeld krijgen alle KLM’ers er 13,7% bij tijdens deze cao. Dat is als volgt opgebouwd:

  • € 135,- per 1 september;
  • 6% per 1 oktober 2023;
  • 3% per 1 juli 2024 (met een extra verhoging van maximaal 2% wanneer de inflatie hoger is dan 3%).

Voor de periode tussen de laatste loonsverhoging van de vorige cao op 1 maart 2023 en de eerste loonsverhoging van deze cao op 1 september 2023, biedt KLM een eenmalige uitkering van € 500,-.

Door te werken met een vast bedrag en een percentage krijgen de lagere inkomens in deze cao iets meer dan de hogere inkomens. Het laagste inkomen gaat er 15,8% op vooruit, de hoogste inkomens 10,6%.

Met deze verhoging garanderen wij dat alle KLM’ers aan het einde van de looptijd een leefbaar minimumloon van € 16,- hebben.

Hier vind je wat de loonsverhoging voor jou betekent.

5-JAARSCONTRACTEN NAAR ONBEPAALDE TIJD

Met ingang van 1 januari 2024 wordt niemand meer aangenomen op een onzeker 5-jaarscontract. KLM gaat meer dan vijfhonderd collega’s een zekere toekomst bieden. Bij goed functioneren stromen KLM’ers met een 5-jaarscontract die langer dan één jaar in dienst zijn door naar een contract voor onbepaalde tijd in dezelfde functie. Vóór 1 oktober 2024 weten alle KLM’ers met een 5-jaarscontract waar zij aan toe zijn. Deze afspraak geldt ook voor medewerkers die eerder een BBL-contract hadden en nu op een tijdelijk contract werkzaam zijn.

BEZETTING EN BELASTING

KLM en FNV spreken af dat de werkdruk en fysieke overbelasting bij KLM flink wordt aangepakt. We leggen vast in de cao hoe de bezetting tot stand moet komen, welke maatregelen er genomen worden als dit niet lukt en hoe we de fysieke belasting kunnen beperken tot een gezond maximum. Er worden vakbondsvertegenwoordigers aangesteld die hierop gaan toezien. We beginnen bij Ground Services en gaan zo spoedig mogelijk aan de slag bij Cargo.   

DEELTIJDPENSIOEN

De 80-90-100 keert terug in de cao. Hierdoor kunnen collega’s die zestig jaar of ouder zijn 80% gaan werken, tegen 90% met 100% pensioenopbouw. Het wordt ook mogelijk om deze regeling te combineren met het vroegpensioen (RVU).  

EERDER STOPPEN MET WERKEN

KLM’ers met zware beroepen kunnen ervoor kiezen drie jaar eerder te stoppen met werken. Hiervoor wordt de RVU (Regeling Vervroegd Uittreding) structureel gemaakt. In aanvulling op de eerdere afspraken stelt KLM een bedrag beschikbaar ter hoogte van de gemiste pensioenopbouw, met een maximum van € 30.000,-. Hiermee wordt de RVU voor KLM’ers in zware beroepen met lagere inkomens financieel behapbaar.

AANVULLING BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF

Vanaf 1 januari vult KLM het betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof van 70% aan tot 100%. Met een maximum van 100% van het maximum dagloon.

DUURZAAM MOBILITEITSBELEID

KLM kiest voor nieuwe reiskostenvergoedingen, waarbij duurzame kilometers (OV, fiets, te voet) hoger vergoed worden dan fossiele kilometers. Aangezien het voor KLM’ers die niet op fiets of op loopafstand van hun werk wonen niet altijd haalbaar is om met openbaar vervoer te reizen, hebben we afgesproken dat vergoeding van fossiele kilometers in de nacht waarbij de opkomst of eindtijd ligt tussen 23.00 en 07.30 uur verhoogd wordt naar het financieel maximum van 21 cent per kilometer.

LOONLIJN T OSG

Naast OSG en MSG creëert KLM een nieuwe loonlijn voor technici genaamd T OSG. Hierin vallen alle technici die nu in aanmerking komen voor de TTAEV. De loonlijn is gebaseerd op het huidige OSG-gebouw en wordt vermeerderd met de TTAEV. De TTAEV wordt hiermee pensioengevend en telt o.a. mee in de ploegendiensttoeslag, opbouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit laatste geldt ook voor de AML.

KV OUDERENDAGEN NAAR MV

De verlofdagen voor ouderen die worden opgebouwd met de ER-factor gaan van KV naar MV. Hierdoor kunnen KLM’ers weer zelf hun rust inplannen.

THUISWERKVERGOEDING

Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar het fiscaal maximum van 2,15 euro per dag netto.

GÉÉN VERSLECHTERINGEN 

Naast al deze verbeteringen hebben we ALLE verslechteringen die KLM eerder voorstelde van tafel geveegd.

STAKINGSDRUK MAAKT HET VERSCHIL

Jij en een overgrote meerderheid van je collega’s zijn bereid om te staken. Van alle afdelingen komen de aanmeldingen voor acties binnen. En dat heeft effect: KLM is diep onder de indruk van de unanieme stemming voor stakingen tijdens onze drukbezochte ledenvergaderingen en de succesvolle actie bij het hoofdkantoor. KLM ziet ook dat de actiebereidheid groeit en dat wij in staat zijn om een 100% succesvolle staking te organiseren. De schade van een staking is voor het bedrijf een te groot risico. Daarom is  KLM met een nieuw bod gekomen.

Wij hebben niet onze volledige inzet binnengehaald: het blijft een onderhandeling. Ook in deze cao ontbreken zaken, wat ons chagrijnig maakt, en jou misschien ook wel. Maar het totaalpakket dat er nu ligt, is veel beter dan voordat FNV de onderhandelingen heeft afgebroken: op loon is het bod zelfs bijna verdubbeld. Wij hebben het onderste uit de kan weten te halen. Dat is allemaal te danken aan jullie inzet en betrokkenheid.

STEMMEN

Dit onderhandelingsresultaat steekt positief af bij andere cao’s in het land en in de luchtvaart. Wij zien dat KLM met dit bod eindelijk weer probeert om de voorloper te worden  die het ooit was in werkgeversland. Uiteindelijk gaat het er niet om wat wij vinden: onze leden, jullie, stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Komende week organiseren wij ledenvergaderingen waarbij we het volledige resultaat zullen toelichten. Jullie krijgen dat resultaat ook toegestuurd. Daarna krijgen jullie allemaal de kans om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. Totdat de stemming is afgerond blijft het ultimatum van kracht maar schorten we de acties op.

STERKER UIT DE STRIJD

We staan er heel sterk voor. De afgelopen maand hebben we ontzettend veel KLM’ers gesproken. Honderden KLM’ers zijn lid geworden van de FNV, nog veel meer hebben zich ingeschreven bij ons om te staken en laten zo zien hoe onmisbaar jij en je collega’s zijn voor de hele KLM. Is je collega nog geen lid? Schrijf die dan ook in bij FNV.

Met vriendelijke groet,


ook namens de kaderleden,

David van de Geer
Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen