Op weg naar een nieuwe pensioenregeling voor KLM Grond

Nieuwsbrief – 08 maart 2024

Breng je stem uit over de nieuwe pensioenregeling en kom naar de FNV ledenbijeenkomsten

Wij hebben je hulp nodig voor een belangrijk besluit. In deze nieuwsbrief lees je waarom en waarover het gaat.

Onderhandelingsresultaat over nieuwe pensioenregeling bij KLM Grond

Zoals we je al eerder hebben verteld hebben wij begin februari een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe pensioenregeling bij pensioenfonds KLM Grond. En zoals jullie dat gewend zijn bij de FNV hebben jullie als leden het laatste woord. Want pensioen is en blijft een collectieve arbeidsvoorwaarde die is opgenomen in de cao. Met de nieuwe pensioenregeling verandert er dus ook iets in de cao. Daarom vragen wij jullie om mee te doen aan de ledenraadpleging over de nieuwe pensioenregeling.

We blijven een goede pensioenregeling houden

Goed om te weten dat we jullie vorig jaar ook al hebben geraadpleegd over de nieuwe pensioenregeling bij KLM Grond. Wat we toen hebben opgehaald, wat jullie belangrijk vinden voor de nieuwe pensioenregeling, heeft allemaal een plek gekregen in dit onderhandelingsresultaat. Dan gaat het om een goede regeling voor je ouderdomspensioen, voor het geval je arbeidsongeschikt bent of wordt en voor je nabestaanden als je overlijdt. Maar we hebben ook goede afspraken gemaakt over de verdeling van het pensioenvermogen als we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling. Wij zijn dus positief over dit resultaat en wij denken dat de belangen van jullie, onze leden, prima terugkomen in dit onderhandelingsresultaat.

We willen voor het eind van deze maand weten hoe jullie hierover denken en dan moeten we het ook aan het pensioenfonds laten weten zodat zij verder kunnen. En hoe eerder het pensioenfonds hiermee aan de slag kan, hoe eerder duidelijk zal worden wat het precies voor iedereen individueel betekent. Dat zal naar verwachting begin 2026 zijn.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vind je hier

Hiervan is ook een korte samenvatting beschikbaar. De samenvatting vind je hier

Doe mee aan de ledenraadpleging

Je kunt deelnemen aan de ledenraadpleging van 11 tot en met 25 maart 12.00 uur a.s. Klik hiervoor op onderstaande button. Op het digitale stemformulier moet je een aantal gegevens invullen, zoals naam en lidmaatschapsnummer en uiteraard of je wel of niet instemt met het onderhandelingsresultaat over de nieuwe pensioenregeling.

Breng je stem uit

Hulp bij het maken van je beslissing

Pensioen is voor velen een ingewikkeld thema. Daarom worden er op 19 maart a.s. om 10.30 uur en om 15.30 uur FNV-ledenbijeenkomsten gehouden waarin we je uitgebreid informeren over het onderhandelingsresultaat. Daar is ook alle ruimte voor jouw vragen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Schiphol The Base.

Op de website van Pensioenfonds KLM Grond (Algemeen Pensioenfonds KLM) is nog veel meer (achtergrond)informatie te vinden over de nieuwe pensioenregeling. Ga hiervoor naar Nieuwe pensioenregeling | klmgrondfonds.nl

Graag tot 19 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Hacer Karadeniz

Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen