Nieuwsbrief – 07 maart 2024

Beste Collega’s
De IPB-petitie gaat als een lopend vuurtje en is al meer dan 4200 keer ondertekend! Wat ons opvalt is de brede steun vanuit alle KLM-afdelingen. Dit bevestigt precies wat FNV-kaderleden vooraf dachten: KLM’ers willen een rechtvaardig en gelijkwaardig IPB-beleid, van cabine tot cargo, van bagage tot passage, van E&M tot kantoor.

De boodschap is duidelijk: wij streven naar een eerlijk beleid dat voor iedere KLM’er geldt, ongeacht functie of vakbond waartoe zij behoren. Samen blijven we strijden totdat dit doel bereikt is.

Mocht je de petitie nog niet hebben ondertekend, dan roepen we je op dit alsnog te doen. Deel de petitie ook met je collega’s. Ook niet-leden mogen hun steun betuigen, maar het is krachtiger om lid te worden en samen met ons dit oneerlijke beleid aan te pakken. Op vakantie zijn we allemaal gelijk!

Ja, ik onderteken de petitie!

Strijdbare groet,

Hacer Karadeniz
Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen