WINSTDELING WORDT UITGEKEERD CONFORM CAO

Beste leden,

Sinds onze vorige nieuwsbrief over de winstdeling is op dinsdag 14 maart overleg geweest tussen KLM en de vakbonden van de verschillende domeinen. KLM benadrukte tijdens dit overleg nogmaals de wens om een lager bedrag uit te keren aan de werknemers door de ontvangen NOW steun te verrekenen. Samen met enkele andere bonden heeft FNV Luchtvaart duidelijk laten weten dat wij niet instemmen met een verlaging van de winstdeling.

KLM heeft hierop besloten dat zij gewoon de cao zal volgen, zodat jullie niet gekort worden op de winstdeling. KLM gaf wel aan meer tijd nodig te hebben. De WDR wordt daarom niet in april, maar in mei uitbetaald. Om ervoor te zorgen dat collega’s die rekenden op een geldbedrag in april niet gedupeerd worden, wordt het vakantiegeld een maand eerder uitbetaald. Als alle bonden hiermee instemmen, ontvang je dus in april vakantiegeld en in mei de winstdeling.  

Na de onnodige onrust zijn we blij dat KLM tot inkeer is gekomen en jullie nu toch de winstdeling krijgen die hoort bij jullie enorme inspanningen van het afgelopen jaar.     

Vriendelijke groet,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen