Beste leden,

Vorige week ontvingen wij een verzoek van KLM om af te wijken van de cao-afspraak over de winstdelingsregeling. KLM wil de NOW steun die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2022 terecht heeft ontvangen, aftrekken van het totaalbedrag dat gebruikt wordt om de winstuitkering te berekenen. Hierdoor wordt de winstuitkering voor het jaar 2022 lager. Wij krijgen veel vragen naar aanleiding van het bericht dat KLM hierover heeft gepubliceerd op de newsapp.

In het kort: FNV Luchtvaart gaat niet akkoord met de door KLM voorgestelde verlaging van de winstuitkering 2022. Wij wijken niet af van de bestaande cao-afspraak.

In het eerste kwartaal van 2022 heeft KLM NOW steun ontvangen. De NOW was bedoeld om tijdelijk verlies van werkgelegenheid op te vangen en gebaseerd op omzetverlies. Als er geen omzetverlies was geweest, dan heeft KLM de subsidie onterecht ontvangen en moet terugbetalen. Daar is hier geen sprake van. Daarmee is de NOW subsidie afgebakend en het bedrijf vrij om in de toekomst weer winst te maken.

Een bedrijf dat gebruik heeft gemaakt van de NOW mag geen bonussen uitkeren aan de directie of winstuitkeringen uitdelen aan aandeelhouders. Bonussen aan gewone medewerkers zijn expliciet wél toegestaan. Bij KLM lijkt het de wereld op zijn kop; voormalig CEO Pieter Elbers vertrok met zijn bonussen, maar voor de gewone medewerkers wil KLM de winstuitkering nu korten.

Het is erg jammer en onnodig dat KLM een koppeling maakt tussen de NOW steun en de winstuitkering over boekjaar 2022. Onder extreme werkdruk hebben jullie deze winst met zijn allen gerealiseerd en het is onterecht om jullie winstuitkering te korten.

In onze cao staat haarfijn uitgelegd hoe de winstdeling tot stand komt. Daar staat niet in dat eventuele subsidies verrekend moeten worden. KLM wil tijdens de wedstrijd de doelpalen verplaatsen, daar werkt FNV Luchtvaart niet aan mee.

Vriendelijke groet,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen