DEADLINE NIET GEHAALD OM TOT EEN TIJDELIJKE AFBOUWCOMBINATIE ZWAAR WERK TE KOMEN

Nieuwsbericht – 28 juni 2024

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen hebben wij afspraken gemaakt over een combinatieregeling voor medewerkers met een zwaarwerkfunctie. Als cao-partijen hebben wij afgesproken om voor 1 december 2023 te bepalen welke functies daaronder vallen. Helaas is het niet gelukt om voor die tijd tot een afspraak te komen. Om deze reden is de deadline verplaatst naar 1 juli 2024. Helaas gaat het niet lukken om ook deze deadline te behalen. Via deze nieuwsbrief leggen wij graag uit waarom dit niet is gelukt.

HOE ZIT HET OOK ALWEER?

In december is afgesproken om tot een model te komen waarmee objectief kan worden bepaald of een functie onder de definitie ‘zwaar werk’ valt. Dit model zou in een gezamenlijke werkgroep vorm krijgen. Wel is het voor bepaalde functies mogelijk om gebruik te maken van de tijdelijke afbouwcombinatie. KLM heeft vastgesteld dat deze functies onder verzwarende omstandigheden vallen. Deze lijst is in december door KLM gecommuniceerd:

 • Employee Animal Hotel  
 • Employee HEA/BIG  
 • Team member Buildup & Breakdown
 • Team member Control & Distribution
 • Team member EPS
 • Team member Import/Export
 • Team member Secure
 • Team member Transport
 • Team member Bagage Services
 • Team member Operations
 • Team member Operations BBL
 • Team member Turn Around
 • Exterior Cleaner

KLM heeft aangegeven en afgesproken met de bonden dat wanneer het model klaar is, functies aan deze lijst kunnen worden toegevoegd.

WAT LUKT ER NIET?

De wens vanuit de vakbonden is om een objectief model te maken dat uitlegbaar en eerlijk is. Wij vinden het jammer dat we na maanden inspanning niet met goed nieuws kunnen komen. Wij gaan ons daarom nogmaals maximaal inspannen om alsnog tot een model te komen dat voldoet aan deze criteria en zullen hierover spoedig communiceren.

Met vriendelijke groet,

Hacer Karadeniz

Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen