ONRUST MEER/MINDER WERK GA

Signaal

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen periode veel onrust is onder de GA’s. De ontevredenheid over het beleid rondom de aanvragen van meer of minder werk hangt als een donkere wolk boven de afdeling. In combinatie met de torenhoge werkdruk heeft dit vlak voor de jaarwisseling ertoe geleid dat een groep collega’s heeft besloten een signaal af te geven aan het KLM management door de brug er twee minuten later af te halen. KLM heeft het signaal serieus genomen en een gesprek georganiseerd met de groepscommissie en vakbonden.

Gesprek

Op dinsdag 10 januari heeft dit gesprek plaatsgevonden. Tijdens het gesprek hebben jullie collega’s nog eens duidelijk gemaakt waar de pijn voor de GA’s daadwerkelijk zit. Collega’s die jarenlang altijd een stapje extra zetten voor het bedrijf voelen zich in de steek gelaten, het werkplezier is ver te zoeken en de druk neemt alleen maar toe. De GA’s hebben de KLM leiding gevraagd te investeren in de afdeling door meerwerk in en naar M-diensten mogelijk te maken.

Op verzoek van onze leden heeft KLM recentelijk het beleid aangepast. Daardoor zijn er voor het eerst in tijden 23 aanvragen goedgekeurd. Dat staat echter gelijk aan 3,5fte en dat is voor de afdeling onvoldoende. Wij willen dat het voor iedereen mogelijk gemaakt wordt om meerwerk in 8-uurs diensten aan te vragen. Nu en in de toekomst.

Vervolg

KLM heeft aangegeven veel van de problematiek te herkennen, maar voelt zich ook gebonden aan de budgetten. De boodschap van jullie collega’s kwam recht uit het hart en was voor KLM dan ook niet te negeren. KLM heeft nu aangegeven op zoek te willen gaan naar de mogelijkheden om meer te doen voor de afdeling. Daarvoor heeft het bedrijf even tijd nodig. Die tijd hebben wij gegeven.

Op dinsdag 31 januari zitten we opnieuw met elkaar om de tafel. Voor iedereen is het duidelijk dat dit ook het laatste gesprek zal zijn. Wij hopen op een mooie uitkomst. Wanneer we er samen niet uitkomen, zullen de vakbonden zich gaan beraden op vervolgstappen.

Sluit je aan

Het signaal dat de GA collega’s hebben afgegeven laat zien wat de kracht van het collectief is. Samen staan we sterker. Sluit je aan bij FNV via deze link en vraag collega’s zich ook aan te sluiten via deze link.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.

Vriendelijke groet,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen