Actiebericht – 31 mei 2024

De afgelopen twee dagen hebben we ledenvergaderingen gehouden over het vervolg van het IPB-traject. Jullie hebben bijna unaniem voor acties gestemd. Dit betekent dat we nu in actie kunnen komen tegen de KLM. De zomerperiode is lastig, daarom beginnen we met Nederland te laten zien hoe scheef de regeling is.

Waarom acties?

Al jaren behandelt KLM het personeel ongelijkwaardig. Hoewel ze spreken van inclusie, bewijst de IPB-regeling het tegendeel. Het is 2024, maar de KLM blijft vasthouden aan verouderde klassenverschillen. Wij eisen een eerlijke verdeling van rechten. Het is tijd dat de directie hun eigen kernwaarden van inclusie serieus neemt en de regeling aanpast. Het is beschamend dat we moeten strijden voor gelijkwaardigheid bij een bedrijf als KLM.

Wat gaan we doen?

We zetten het IPB-traject voort en geven niet op totdat de regeling is aangepast. Met het hoogseizoen voor de deur zijn onze mogelijkheden beperkt. We willen voorkomen dat KLM onze acties tijdens de drukke zomerperiode als onredelijk bestempelt. Jullie hebben aangegeven dat jullie KLM in de zomer de kans willen geven om jullie tegemoet te komen. Wij volgen de wensen van onze leden, maar we moeten nu al aan de slag. We gaan door en zorgen dat heel Nederland weet hoe oneerlijk de KLM ons behandelt. We gaan met meer afdelingen in gesprek die zich recent hebben aangesloten bij deze strijd.

Arbeidsvoorwaarden en cao

Na de zomer beginnen we met de voorbereidingen voor de cao van 2025. De directie blijft volhouden dat IPB geen arbeidsvoorwaarde is, maar een gunst. Wij zijn het hier niet mee eens. KLM behandelt verschillende domeinen oneerlijk: wat voor de één een arbeidsvoorwaarde is, is voor de ander een ‘gunst’. Deze oneerlijkheid accepteren wij niet, nu niet en ook niet tijdens het cao-traject. Het is tijd dat we dit rechttrekken. De IPB-regeling symboliseert de oneerlijke verdeling bij KLM.

Doe mee met de IPB-actiegroep

Tijdens de ledenvergaderingen hebben veel leden aangegeven actief te willen bijdragen aan het IPB-actietraject. We verwelkomen actieve leden met open armen: alleen samen kunnen we verandering afdwingen. Wil jij ook meedoen? Meld je aan via https://fnvklmgrond.nl/contact/

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen, dus houd de nieuwsbrieven in de gaten. De komende tijd gebruiken we om onze boodschap verder te verspreiden en acties voor te bereiden. Jouw hulp is essentieel. Word lid als je dat nog niet bent, of zorg dat je collega’s zich aanmelden. Samen staan we sterker.

Met strijdbare groet,

Hacer Karadeniz

VakbondsbestuurderAanbevolen artikelen