Informatie over cao-afspraken: 80-90-100 regeling en afbouw zware beroepen

Nieuwsbrief – 04 december 2023

De cao-afspraak 80-90-100 regeling gaat in per 1 januari 2024. Je kunt hier vijf jaar voor pensioen aan deelnemen als je op 1 januari 2024 60 jaar of ouder bent. Als je nu 100% werkt, kun je naar een 80% contract met 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Ook voor andere deeltijdpercentages staat de regeling open.

Er is ook een cao-afspraak voor werknemers met zware beroepen die 8 jaar vóór pensioen gebruik kunnen maken van de 80-90-100 regeling en daarna Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). In de cao hebben we nog niet vastgelegd wie hier gebruik van maken. Deze week is er overleg geweest tussen KLM en FNV Luchtvaart over wie van deze afbouwcombinatie gebruik kan maken.Er is ook een cao-afspraak voor werknemers met zware beroepen die 8 jaar vóór pensioen gebruik kunnen maken van de 80-90-100 regeling en daarna Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling). In de cao hebben we nog niet vastgelegd wie hier gebruik van maken. Deze week is er overleg geweest tussen KLM en FNV Luchtvaart over wie van deze afbouwcombinatie gebruik kan maken.

FNV Luchtvaart wil een duidelijke definitie afspreken, zodat kan worden bepaald voor wie deze regeling gaat gelden. We zijn nog niet zo ver, maar verwachten binnen enkele weken met KLM afspraken te hebben over wie er onder de regeling valt en wie niet.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kun je altijd mailen naar luchtvaart@fnv.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen