Witte rook: cao-resultaat KLM Grond op hoofdlijnen

Gisteren is tot diep in de nacht onderhandeld en een cao-resultaat op hoofdlijnen bereikt met daarin flinke verbeteringen. Iedereen gaat minimaal 160 euro bruto per maand op vooruit gedurende de looptijd van de cao van één jaar. Ook is er per 1 maart 2022 geen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage meer. Deze loonontwikkeling voelen alle KLM-ers in hun portemonnee. We gaan nu de protocoltekst uitwerken en delen deze wanneer de tekst klaar is.

Digitale ledenvergaderingen

Noteer alvast maandag 25 juli om 10.00 en 14.30 uur in je agenda voor de digitale ledenbijeenkomsten.

Minimaal 160 euro bruto per maand

De looptijd van de cao bedraagt 1 jaar, van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023. Gedurende dat jaar stijgen de salarissen op 1 oktober 2022 met 2% met een bodem van € 80,- en op 1 maart 2023 opnieuw met 2% met opnieuw een bodem van € 80,-. Dit betekent dat vele KLM-ers een hoger percentage loonsverhoging ontvangen dan de twee keer 2%. Door deze bodems gaat bijvoorbeeld een KLM-er op het maximumsalaris in OSG-E, ruim 5,8% op vooruit in plaats van 2 keer 2%. Deze loonsverhogingen komen bovenop de uitgestelde loonsverhoging van 2 keer 2,5% uit de vorige cao. Ook is afgesproken dat vanaf 1 maart 2022 geen arbeidsvoorwaardelijke bijdrage meer zal zijn. Het grondpersoneel in de hogere schalen ontvangen dan gewoon weer het volledige DI-budget, de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld. Verder vervallen de eerste twee OSG tredes waardoor het startsalaris hoger wordt en komen de jeugdschalen per direct structureel te vervallen.

Toeslagen en vergoedingen

Er zijn ook andere financiële afspraken gemaakt:

 • Per 1 maart 2022 komt de eigen bijdrage voor parkeren te vervallen en worden geen kosten meer in rekening gebracht voor een parkeerplaats.
 • De reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,09 naar € 0,19 per kilometer. De maximale afstand wordt teruggebracht van 50 naar 35 kilometer. Met KLM is afgesproken dat geen enkele medewerker er hierdoor op achteruit mag gaan.
 • Per 1 juli 2022 een netto thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag. Voor het inrichten van de thuiswerkplek is er een eenmalige tegemoetkoming van € 300,- netto en komt per 1 januari 2025 een structurele regeling om thuiswerkfaciliteiten aan te bieden. Ook komt er een arbeidsmarkttoeslag van 6% voor functies met moeilijk vervulbare vacatures in OSG-H tot en met L en het MSG-systeem.
 • Verder wordt de technische autorisatie- en expertisevergoeding verlengd voor de functiegroepen tot en met OSG-G. De vergoeding wordt verhoogd van € 80,- naar € 100,- bruto per maand.
 • De AML Part 66 (certifying staff E&M) groeit mee met de loonsverhogingen.

Overige afspraken

Naast loonsverhogingen en toeslagen, zijn ook andere afspraken gemaakt:

 • Met ingang van 1 juni wordt extra werk gecompenseerd in medewerkersverlof (MV) in plaats van KLM verlof (KV).
 • Tijdens de zomerdienstregeling mag de leidinggevende ten gunste van de medewerker afwijken van het cao-artikel over het half uurtje overwerk. Deze mag nu in tijd gecompenseerd worden.
 • Bij Passage komt er na lange tijd stilstand perspectief op het aanbieden van 8-uursdiensten.
 • KLM’ers die deze mogelijkheid hebben mogen maximaal 8 weken vanuit het buitenland werken.
 • Bij KLM is een RVU-regeling waardoor je 3 tot 0,5 jaar voor de AOW-leeftijd uit dienst kunt gaan met een financiële vergoeding. Er is afgesproken dat we in een werkgroep de verschillende mogelijkheden bekijken om het aantrekkelijker te maken dan nu.
 • Ook is afgesproken dat de studiekostenregeling wordt gemoderniseerd en verbeterd.

Positief resultaat

De cao-onderhandelingen zijn we een aantal maanden geleden gestart met de boodschap dat het grondpersoneel verbetering nodig had op koopkracht en werkdruk. Vorige week vroegen we nog een klein beetje geduld omdat een cao-resultaat binnen handbereik lag. Over een groot deel van de inhoud van de cao voor het grondpersoneel waren we het toen al eens, maar er was nog een sessie nodig met alle KLM-vakbonden om de loonparagraaf te bespreken. Wat koopkracht betreft hebben we in dit cao-resultaat mooie afspraken kunnen maken die alle grondmedewerkers in hun portemonnee gaan voelen.

Wat werkdruk betreft zien we dat KLM druk bezig is om meer collega’s in vaste dienst te nemen en hebben we in het sociaal akkoord met Schiphol belangrijke afspraken gemaakt om de werkdruk structureel aan te pakken. Als we terugkijken naar onze cao-inzet vanuit FNV Luchtvaart, kunnen we niet anders dan concluderen dat we hele mooie afspraken hebben gemaakt die passen bij onze inzet. Dat is te danken aan de tomeloze inzet en druk van leden en kaderleden van FNV luchtvaart.

Ledenbijeenkomsten op 25 juli

We hebben nu een akkoord op hoofdlijnen waar we als onderhandelingsdelegatie positief over zijn. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan de protocoltekst, deze worden gedeeld zodra ze gereed zijn.

Op maandag 25 juli houden wij om 10.00 en 14.30 uur twee digitale ledenbijeenkomsten om tekst en uitleg te geven bij dit resultaat. Er is alle gelegenheid om je vragen te stellen aan de onderhandelaars. De link naar de bijeenkomsten volgt. Bij FNV Luchtvaart hebben de leden het laatste woord, daarom gaan we jullie vragen om te stemmen over het cao-protocol.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar luchtvaart@fnv.nl.

We zien je graag bij één van de ledenbijeenkomsten!

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 14 juli 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen