TERUGBLIK OP 2023 EN NIEUWE VAKBONDSBESTUURDER KLM GROND

Nieuwsbrief – 20 december 2023

Het einde van het jaar nadert en het is tijd om terug te kijken op een succesvol 2023. Het vakbondswerk houdt niet op, maar dit jaar hebben we samen mooie resultaten geboekt, lef getoond en zijn we gegroeid als vakbond.

TERUGBLIK OP 2023: DICHTBIJ DE WERKVLOER

Alles wat we dit jaar bereikt hebben, is te danken aan de inzet en betrokkenheid van onze leden. We zijn dichtbij de werkvloer gebleven, jullie hebben de koers bepaald en aangegeven wat onze doelen moesten zijn.

Dat kwam het best tot uiting tijdens het cao-traject. Het begon met goede sessies met actieve leden waar we de inhoud zijn gedoken en het mondde uit in drukbezochte bijeenkomsten in het Sheraton waar de leden unaniem voor acties stemde en een massale actie bij het hoofdkantoor. Daar hebben we o.a. een mooie loonsverhoging, een verbeterde vroegpensioenregeling, vaste contracten voor BBL’ers en beëindiging 5 jaarscontracten mee gewonnen.

We hebben ook de ongezonde werkomstandigheden in de luchtvaart eindelijk op de kaart gezet. De media schreven de kranten vol over fysieke overbelasting en vliegtuiguitstoot en de politiek en arbeidsinspectie zijn wakker geschud. Dat is te danken aan FNV’ers die bereid waren hun verhaal te vertellen en hiervoor te strijden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het lijkt erop dat ook de werkgevers langzaam in beweging komen.

Zonder jullie inzet was dit niet gelukt. Samen hebben we laten zien dat we als vakbond staan voor onze principes en strijden voor goed en gezond werk. Jullie vertrouwen zien we terug in onze ledencijfers. Het afgelopen jaar zijn we met meer dan 10% gegroeid en daar zaten ook veel jonge leden bij.

WISSELING IN TEAM LUCHTVAART

In het nieuwe jaar zijn er ook veranderingen. De komende periode zijn er personele wisselingen binnen het team van FNV Luchtvaart. Hacer Karadeniz wordt de nieuwe vakbondsbestuurder bij KLM Grond. De officiële wissel staat gepland voor half januari. Echter, dit zal geen definitief afscheid zijn, want David van de Geer zal blijven fungeren als vertegenwoordiger van onze leden bij FNV Cabine. Hij neemt het stokje over van Birte Nelen.

De komende weken staan in het teken van een zorgvuldige en complete overdracht. We gaan door op de goede weg die we met elkaar zijn ingeslagen. We blijven onverminderd strijden voor betere arbeidsvoorwaarden en goed & gezond werk, zoals fysieke (over)belasting en vliegtuiguitstoot. Belangrijke beslissingen over hoe we deze doelen bereiken, nemen we, zoals altijd, gezamenlijk.


Hacer Karadeniz is sinds 2009 werkzaam bij de FNV. De afgelopen 4 jaar heeft zij zich als vakbondsbestuurder bij FNV Young & United ingezet voor jong werkend Nederland.


GOEDE VOORNEMENS VOOR 2024

We bedanken jullie voor je betrokkenheid, strijdbaarheid en vertrouwen. Dit jaar hebben we gezien wat we samen kunnen bereiken. In 2024 staan we voor nieuwe grote uitdagingen en met jullie inzet gaan we ook nieuwe successen boeken!

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, Namens het Bestuur KLM Grond,

David van de Geer

Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen