Nieuwe pensioenregeling van kracht in 2023

Sinds het pensioenakkoord is afgesloten in 2019 wordt in Den Haag gewerkt aan een nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd en ligt de wet voor bij de Eerste Kamer. In 2023 worden naar verwachting tussen KLM en de grondbonden afspraken gemaakt over onze pensioenregeling. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe regeling is januari 2026, maar er moet ver van te voren besloten worden wat voor regeling we willen. De leden van FNV krijgen de gelegenheid te stemmen over de nieuwe pensioenregeling en daarom vertellen we je in deze nieuwsbrief alvast wat je dit jaar kunt verwachten.

Wat verandert er niet?

Het pensioen blijft ondergebracht in het KLM grondfonds, met een bestuur bestaande uit deskundigen en  vertegenwoordigers van werknemers en werkgever. Het pensioenfonds zal, net zoals nu het geval is, het totaal aan pensioengeld blijven beleggen. Wel gaat de pensioenregeling veranderen, omdat deze niet meer voldoet aan de nieuwe wet.

Waarom verandert de pensioenwet?

In de huidige pensioenwet hangt de waarde van pensioengeld af van de hoogte van de rente. Door de lage rente moeten pensioenfondsen hoge buffers aanhouden. Hoewel het vermogen van pensioenfondsen flink is gegroeid, werden de pensioenen jarenlang niet verhoogd. Er komt een ander type pensioen dat minder afhankelijk is van de rente en waarbij pensioenen sneller kunnen worden verhoogd. In plaats van een uitkeringsovereenkomst met een belofte over jouw toekomstige pensioen, wordt de pensioenregeling een premieregeling. Jouw premie komt in een persoonlijk pensioenvermogen, waar het fonds beleggingsopbrengsten aan toevoegt. Het pensioenfonds belegt net zoals nu, al het pensioengeld, om risico’s te spreiden. Beleggen gebeurt leeftijdsafhankelijk, want jongeren kunnen meer risico lopen zolang ze nog geen uitkering hebben, maar voor gepensioneerden is juist minder risico belangrijk voor een stabiele uitkering. Dit levert de hoogste pensioenuitkering op. Door de nieuwe pensioenwet wordt beter inzichtelijk hoeveel pensioenvermogen je als individu hebt, dit is transparanter dan de huidige situatie.

Enquête over pensioen

FNV staat voor solidariteit en samen risico’s delen, zodat het pensioen zo stabiel mogelijk is en er geen pech- of gelukgeneraties komen. Natuurlijk streven we ook naar de hoogst mogelijke pensioenuitkering. Bij de vormgeving van de nieuwe regeling moeten er veel besluiten worden genomen, waarbij wij aan de wens van onze leden tegemoet komen. We zullen binnenkort een enquête openstellen met verschillende vragen over pensioen, zodat wij weten wat jij belangrijk vindt. De uitkomsten geven inzicht in de wensen per leeftijdscategorie en worden door ons ingebracht bij het overleg over de nieuwe pensioenregeling.

Stemming pensioenregeling

Naar verwachting wordt het overleg over de nieuwe pensioenregeling deze zomer afgerond. Dat betekent dat alle leden van FNV zoals het er nu naar uitziet in de herfst kunnen stemmen over de pensioenregeling. Natuurlijk zullen wij, zoals altijd, ook informatiebijeenkomsten organiseren om iedereen goed en volledig te informeren over de nieuwe pensioenregeling. De pensioenregeling geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor leden die al pensioen ontvangen via KLM. Ook de gepensioneerde FNV-leden die pensioen ontvangen via het KLM grondfonds worden gevraagd om deel te nemen aan de stemming.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van FNV KLM Grond,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen