Overlijdensbericht Peter Groenendijk

Woensdag 11 januari bereikte ons een zeer verdrietig bericht dat geheel onverwachts Peter Groenendijk op 58-jarige leeftijd is overleden.

Peter was als teamcoördinator werkzaam in de D-hal van de bagagekelder. De afgelopen jaren vervulde hij een enorm belangrijke rol binnen de vakbond en medezeggenschap. Peter was voorzitter van groepscommissie 63 en was lid van de divisieraad en de ondernemingsraad. Door zijn collega’s werd hij verkozen in het ledenbestuur van FNV Grond.

In de medezeggenschap verdedigde Peter de belangen van zijn collega’s met enorme standvastigheid en een flinke dosis kennis en ervaring. Voor de vakbond was hij als actief lid nauw betrokken bij de laatste cao-processen. Ondanks zijn vele verplichtingen bleef hij dicht bij de werkvloer en was het contact met zijn collega’s nauw. De waardering hiervoor kwam vorig jaar in de vorm van een stortvloed aan stemmen tijdens de ondernemingsraadsverkiezingen.

We verliezen een sterke, betrouwbare en markante vakbondsman. Het overlijden van Peter Groenendijk is een klap voor de vakbeweging en het verdriet bij FNV Grond is groot.

Wij wensen alle collega’s en nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Namens het FNV-bestuur KLM Grond,

David van de Geer

bestuurder FNV Luchtvaart

Peter Groenendijk

Aanbevolen artikelen