Nieuwsbrief – 23 januari 2024

Zoals jullie weten, hebben we in de laatste cao afspraken gemaakt over een verlenging en verbetering van de RVU-(vroegpensioen)regeling. Voor alle KLM’ers geldt dat zij recht hebben op de 80/90/100%-regeling 5 jaar voor de pensioenleeftijd. Ook kan iedereen gebruik maken van de RVU-regeling, die 3 jaar voor het behalen van de pensioenleeftijd kan worden ingezet. Voor de KLM’ers met zware beroepen hebben wij aanvullende afspraken gemaakt. Zij kunnen de 80/90/100% combineren met de verlengde RVU-regeling en al 8 jaar voor hun pensioenleeftijd deze combinatie inzetten.

Samen met andere bonden zijn we meerdere keren in gesprek gegaan met KLM om een goede en zorgvuldige oplossing te vinden voor wat wij verstaan onder zware beroepen. Ons doel is om degenen die graag gebruik willen maken van de regeling zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

Als FNV streven we ernaar om een model te ontwikkelen waarin we verschillende aspecten van de zwaarte van een functie kunnen meewegen. Denk aan fysiek zwaar werk, onregelmatigheid of omgevingsfactoren. Hiermee willen we bepalen welke functies onder de speciale regeling zouden moeten vallen. Gelukkig heeft KLM inmiddels toegezegd ook zo’n model te willen ontwikkelen, maar dat gaat tijd kosten. We moeten zorgvuldig te werk gaan en we weten dat er gedurende het proces veel discussie zal zijn, zowel met KLM als met de andere bonden.

Om niemand onnodig in onzekerheid te laten zitten heeft KLM een lijst opgesteld met functies waarover volgens hen geen discussie bestaat. De KLM’ers wiens functie op deze lijst staat mogen vanaf medio februari gebruik maken van de aanvullende RVU-regeling.

FNV Luchtvaart vindt deze lijst te beknopt en wij missen een aantal essentiële functies. Op 18 januari jl. hebben we hierover onderhandeld met KLM, maar helaas zonder resultaat. KLM wil niet verder gaan dan een zeer beperkt aantal functies en wil pas verder kijken wanneer wij met het model aan de slag gaan. Ook was er geen gezamenlijk standpunt van de bonden onderling, wat het onderhandelen voor ons onmogelijk maakte.

We begrijpen dat dit teleurstellend is voor de KLM’ers wiens functie niet op de lijst staat, maar daar wel op thuis hoort. We delen die teleurstelling, maar we willen jullie laten weten dat we hard gaan werken aan het model waarin alle zware functies worden meegenomen. We hebben een deadline afgesproken van 1 juli 2024. Dan moet het model klaar zijn en hebben we duidelijkheid over alle functies die onder de aanvullende regeling gaan vallen.

We blijven ons inzetten voor een eerlijke regeling voor alle KLM’ers met een zwaar beroep, een regeling die recht doet aan het zware werk dat veel van jullie jarenlang verrichten. Goede afspraken maken we alleen met sterke en betrokken leden. Dus spreek je collega’s aan en maak ze lid. Inschrijven kan hier. Samen staan we sterk.

Met strijdbare groet,

Hacer Karadeniz

Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen