Uitslag ledenraadpleging cao-akkoord

De afgelopen weken hebben al onze leden de kans gehad om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe KLM Grond cao. Gisteren heeft het ledenbestuur de uitslag van de ledenraadpleging gecontroleerd en bevestigd.

74,61% van de leden heeft VOOR een cao-akkoord gestemd.

25,39% van de leden heeft TEGEN een cao-akkoord gestemd.

Met deze uitslag hebben we officieel een cao-akkoord, ook de andere grondbonden hebben inmiddels laten weten dat hun leden hebben ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao straks een feit. Het is een kortlopend cao geworden, waar een aantal mooie afspraken in staan die ons allemaal gaan helpen de komende maanden.  

Volgens ons hebben we het maximale uit deze onderhandelingen gehaald, we zijn blij met het resultaat en richten onze blik nu op de toekomst. Er is voldoende draagvlak, maar we zien ook dat een deel van onze leden niet tevreden is met de inhoud van dit cao-akkoord. Daar moeten we mee aan de slag. KLM maakt een moeilijke periode door en op veel plekken in de organisatie betaalt het personeel daar een hoge prijs voor. Met dit cao-akkoord hebben we een eerste voorzichtige stap in het herstel gezet. Bij de volgende cao gaan we hier verder op bouwen.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kun je altijd mailen naar luchtvaart@fnv.nl.

Het originele nieuwsbericht is gepubliceerd op 30 augustus 2022 op de website van FNV.

Aanbevolen artikelen