ENQUÊTE CAO-INZET VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN BIJ KLM GROND

Jouw mening telt!

De cao voor het KLM grondpersoneel is verlopen op 1 maart 2023. De afgelopen weken zijn we in gesprek geweest met onze actieve leden uit alle hoeken van de KLM grondorganisatie. Daar is een mooie lijst met voorstellen uit ontstaan waar we graag jullie mening over willen horen.

Kies per onderwerp de voorstellen die jij het belangrijkst vindt, ook is ruimte voor extra opmerkingen of voorstellen die je gemist hebt.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft op de werkvloer vragen we zowel leden als niet-leden om de enquête in te vullen. Let op! Uiteindelijk bepalen alleen onze leden over de definitieve cao-inzet.

Uiteraard is dit ons verlanglijstje. Het zegt nog niks over de haalbaarheid van deze voorstellen. Reken jezelf dus nog niet rijk. Uiteindelijk geldt hier hetzelfde als altijd. Hoe sterker we staan, hoe meer we binnen halen. Zorg er dus voor dat zoveel mogelijk collega’s op jouw afdeling lid worden van de vakbond.

De datums voor de cao-onderhandelingen zijn nog niet bekend, maar volgen ongetwijfeld binnenkort. Voor ons gaat de inhoud boven de snelheid, uiteraard maken wij afspraken in de cao die gelden vanaf 1 maart 2023.  

Met vriendelijke groeten,

David van de Geer

Bestuurder FNV Luchtvaart

Aanbevolen artikelen