AANBIEDING PETITIE EERLIJKE IPB-REGELING 

Actiebericht – 25 april 2024

Gisteren kwamen we samen op Schiphol: een grote groep FNV’ers verzamelden zich op de luchthaven om te eisen dat de IPB-regeling eerlijk moet. Zowel actieve werkers als gepensioneerden waren aanwezig om hun stem te laten horen. Met ruim 5000 handtekeningen was het dan ook hoog tijd om over te gaan tot overhandiging.

AFWEZIGHEID MAAKT STRIJDBAAR

Hoewel de directie van KLM was uitgenodigd om de petitie in ontvangst te nemen, waren ze helaas afwezig. Ze stelden voor de petitie alleen op een officieel KLM-gebouw te aanvaarden. Dit voorstel hebben we voorgelegd aan jullie collega’s van de stuurgroep, die unaniem besloot niet in te stemmen met deze voorwaarde.

Hoewel de overhandiging niet plaatsvond, was onze actie succesvol. Velen van jullie kwamen voor het eerst in jullie carrière bij KLM in actie. Dit benadrukt nogmaals hoe belangrijk een eerlijk IPB-beleid voor jullie is.

We zullen onze IPB-eisen aan KLM overbrengen en hen vragen er zo snel mogelijk op te reageren. We geven KLM hiervoor tot 3 mei.

We pleiten voor een eerlijk beleid dat dienstjaren als leidend beschouwt en IPB-rechten na pensionering gelijktrekt. Onze eisen zijn redelijk: we willen simpelweg dat KLM na jaren van ongelijkheid rechtzet wat nodig is. Op vakantie is iedereen gelijk!

HOTLINE IPB

Terwijl KLM onze eisen overweegt, gaan wij door met onze strijd. Vanaf vandaag is de IPB-hotline actief! We willen KLM laten begrijpen dat het huidige beleid veel negatieve ervaringen veroorzaakt.

Deel daarom vanaf vandaag jouw ervaring via onze website.

We hopen op een positieve reactie van KLM op de wensen van het personeel. We zullen jullie hoe dan ook op de hoogte houden.

Stuur deze mail aan iedereen die nog geen lid is. Als je nog geen lid bent, is dit het moment om je aan te sluiten. Samen maken we de IPB-regeling eerlijk!  

Met strijdbare groet,

Hacer Karadeniz

Vakbondsbestuurder

Grondpersoneel KLM eist gelijke behandeling in vliegvoordelen – NH Nieuws

Aanbevolen artikelen