GEEN GESPREK MET KLM OVER IPB-REGELING

Actiebericht – 22 mei 2024

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat we in gesprek zouden gaan met KLM. Vanaf het begin hebben we geprobeerd om samen met KLM de IPB-regeling aan te passen. Onze eisen waren duidelijk, evenals onze wens om te onderhandelen. Aanvankelijk stond KLM open voor een gesprek en gaf KLM aan ‘niet onwelwillend tegenover aanpassingen te staan’. Helaas werd gaandeweg duidelijk dat KLM niet bereid is om de regeling inhoudelijk te bespreken. KLM blijft vasthouden aan hun standpunt dat de regeling niet op korte termijn kan worden aangepast en al helemaal niet zoals wij dat willen. Inhoudelijke argumenten ontbreken en men verschuilt zich achter zogenaamde onmogelijkheden. Laat één ding duidelijk zijn: het aanpassen van het IPB-beleid is geen kwestie van niet kunnen, maar van niet willen.

KLM heeft aangegeven dat zij niet willen onderhandelen over IPB omdat zij menen dat IPB geen arbeidsvoorwaarde is, maar een gunst. Wij zijn echter van mening dat dit wel een arbeidsvoorwaarde is. De houding van KLM heeft ertoe geleid dat het onderwerp onbespreekbaar blijft aan alle tafels waar we als vakbond de belangen van het grondpersoneel vertegenwoordigen. Door deze starre houding wordt het ons onmogelijk gemaakt om samen tot een oplossing te komen, wat wij zeer betreuren.

Wij gaan hoe dan ook door. De ledenvergaderingen die gepland staan op 29 en 30 mei zijn nu extra belangrijk, omdat we samen met jullie de vervolgacties gaan bepalen. We gaan met jullie bespreken of jullie bereid zijn om actie te voeren, zoals werkonderbrekingen, en of we een ultimatum gaan versturen. Aan de hand van de uitkomsten van deze vergaderingen zullen we verdere stappen ondernemen.

Ben je nog geen lid, dan kun je eenvoudig lid worden via onze website. We hopen je terug te zien op 29 of 30 mei.

Met strijdbare groet,

Hacer Karadeniz

Vakbondsbestuurder

Aanbevolen artikelen